Klachten

Klachten

Ondanks de Corona-crisis doen wij meer dan 4500 medische- en rijbewijskeuringen per maand!
Dokter Sadiek (directeur) heeft in de loop der jaren op een prettige en toegankelijke manier de dienstverlening aan u getracht aan te bieden. Desondanks komt een klacht over onze dienstverlening een enkele keer voor; deze beschouwen wij als een gratis advies van u. Ons streven is om samen met u tot een oplossing te komen en om onze dienstverlening continue te verbeteren.

Procedure

U kunt uw klacht indienen via Klachten@rijbewijskeuringsArts.nl.
Hierna ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht.
Is de klacht voor RijbewijskeuringsArts.nl bedoeld, dan nemen wij uw klacht in behandeling en passen wij hoor-en wederhoor toe (een verhaal heeft altijd twee kanten).
Tot slot volgt de afronding van uw klacht en hopen we u naar tevredenheid te kunnen berichten binnen 14 werkdagen. Is de klacht niet voor ons bestemd, dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen door te verwijzen.

Klachten CBR

Helaas gaan uw klachten regelmatig over het handelen door het CBR en/of hebben de organisatorische problemen bij het CBR ook rechtstreeks gevolgen voor onze dienstverlening aan u. Dit betreuren wij!
U kunt uw klachten over het CBR rechtstreeks indienen bij het CBR: 'Een klacht indienen'